תקנון ותנאי שימוש | ספר אישי

תקנון ותנאי שימוש

תקנון האתר

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר ספר אישי. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת לייטלי יעוץ והפקות בע"מ. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

ספר אישי תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי שבידי ספר אישי וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. או בתנאי שתשלח המחאה בסכום הרכישה כולל דמי טיפול ומשלוח וההמחאה תפדה טרם משלוח המוצר. כתובת למשלוח המחאות הינה: ת.ד. 2508 נוה מונוסון 6019000

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת.

כדי להזמין מוצרים באמצעות השרת המאובטח של ספר אישי עליך להזין בטפסים המיועדים לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.

הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של ספר אישי. למרות שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. ספר אישי לא תעביר את פרטיך האישיים לגורמים אחרים והיא מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי המידע שמסרת, למעט לשלוח אליך מעת לעת דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל שיכלול מידע על שירותיה, מבצעים בספר אישי, חידושים באתר וכיו"ב. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו באתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

לאחר שביצעת את ההזמנה דרך השרת המאובטח של ספר אישי וחברת האשראי אישרה את עסקת הרכישה, תקבל הודעת אישור הכוללת מספר הזמנה. והיה וחברת האשראי לא תאשר את עסקת הרכישה, תקבל הודעה בהתאם.

הזמנה משובשת 
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. ספר אישי לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ספר אישי . אם לא תקבל את הזמנתך תוך 10 ימי עסקים, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני ל- info@seferishi.co.il או בטלפון ל-. 03-5334897 אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

פרטים אישיים 
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. 

מועד אספקה 
ספר אישי תספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שבחרת. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג. 
ספר אישי לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מחירים 
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

ספר אישי רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

לתשומת לב: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי ספר אישי.

תנאי תשלום 
ספר אישי תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו) באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת. או באמצעות המחאה בסכום הרכישה כולל דמי טיפול ומשלוח. ההמחאה תפדה טרם משלוח המוצר. כתובת למשלוח המחאות הינה: ת.ד. 2508 נוה מונוסון 6019000

דמי טיפול ומשלוח 
בהתאם למחיר ההזמנה וסוג המשלוח כמפורט בעמוד המשלוחים. 
ספר אישי רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה. 
ישראל דואר רשום: 20 ₪ 
ישראל דואר שליחים*: 50 ₪ 1-2 ימי עבודה

*יעדי משלוח חבילות עד הבית באמצעות דואר שליחים בארץ נקבעים על ידי דואר ישראל. ישנם ישובים מרוחקים אליהם דואר השליחים מעביר חבילות רק עד לבית הדואר הקרוב ולא עד דלת הלקוח. מומלץ ליצור קשר עם צוות האתר לתאום משלוח באמצעות דואר שליחים.

עלות משלוח נוסף 
במקרה בו חבילה שנשלחה אל לקוח חוזרת לספר אישי עקב שגיאה שבאחריותנו הישירה אנו נושאים בעלות המשלוח הנוסף.

במקרה בו החבילה לא נדרשה על ידי הלקוח ,ציון כתובת שגויה – אנו יוצרים קשר עם הלקוח ומבררים להיכן לשלוח את חבילתו זו שחזרה. עלות משלוח נוסף זה חלה על הלקוח.

אריזת ספרים באריזת מתנה 
כל הספרים נשלחים באריזת מתנה.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים 
עפ"י תקנות משרד התמ"ת מיום 14.12.2010 זכות הביטול לביצוע עסקה אינה תקפה עבור: "טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן לפי מידות או דרישות מיוחדות"

אחריות 
ספר אישי תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת למשלוח בבית דואר בישראל. ספר אישי לא תישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך. 
משלוח בדואר רשום מאפשר מעקב ואיתור דבר הדואר במקרה של אי מסירה.

ספר אישי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים - אלא אם כן נבעו העיכוב/ הפגם תוצאה של רשלנות רבתי מצידה של ספר אישי. במקרה זה תהיה אחריות ספר אישי מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

השירות באתר ספר אישי ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספר אישי בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

ספר אישי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ספר אישי, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל ספר אישי או מי מספקיה.

דין ושיפוט 
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

זכויות יוצרים 
כל הזכויות שמורות לאתר www.seferishi.co.il 
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע לשדר או לקלוט בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטוני, אופטי, מכני, או אחר, כל חלק שהוא מאתר זה 
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר הזה כולו או .מקצתו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהנהלת האתר. האתר אינו אחראי לתוכן הפרסומות המופיעות באתר זה